DIRECT POLLS

חברת המדגמים והקמפיינים
המדויקת והמהירה בישראל.

חברת המדגמים והקמפיינים המדויקת והמהירה בישראל.

Direct Polls מתמחה בניהול קמפיינים ופתרון משברים בזמן אמת, באמצעות סקרי דעת קהל מהירים המשלבים חוכמת המונים ומודלים חדשניים. את החברה מובילים שניים מהאסטרטגים המשפיעים בישראל.